ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัว 8 สตาร์ทอัพจาก 32 ประเทศทั่วโลกสู่ Bangkok Bank InnoHub

  ธนาคารกรุงเทพ พร้อมพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการลงทุนชั้นนำระดับโลก ‘เนสท์’ ประสบความสำเร็จในการสรรหา ‘Bluefin’ 8 สตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคระดับเวิลด์คลาสจาก 32 ประเทศทั่วโลก เข้าสู่โครงการ ‘Bangkok Bank InnoHub’ เข้าอบรมหลักสูตรเข้มข้นที่ได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ร่วมทำงานกับธนาคารกรุงเทพ และเนสท์ รวม 12 สัปดาห์ ก่อนขึ้นเวทีวัน Demo Day ในเดือนกันยายน 2560 โอกาสสำคัญในการนำเสนอแผนธุรกิจต่อกลุ่มนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อก้าวไปสู่การระดมทุน และร่วมเป็นพันธมิตร นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของ ‘Bangkok Bank InnoHub’ โครงการที่ธนาคารกรุงเทพได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในการสานต่อนโยบายร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนการพัฒนาบริษัทสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทค(FinTech : Financial Technology) ที่จะเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจการเงินในอนาคตของไทย รวมถึงความสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานด้านดิจิทัล ในการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดค้นและสร้างสรรค์บริการทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการระดมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาร่วมสร้างและจัดตั้งทีมฟินเทค ในการวางกลยุทธ์และกำหนดทิศทางธุรกิจในหลายด้านเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมและพร้อมรับมือกับความท้าทายจากเทคโนโลยีทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ‘เนสท์’ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการลงทุนชั้นนำระดับโลก … More ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัว 8 สตาร์ทอัพจาก 32 ประเทศทั่วโลกสู่ Bangkok Bank InnoHub

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต (กลางซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนธนาคาร ส่งมอบเช็คเงินบริจาคจำนวน 25 ล้านบาท แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (กลางขวา) ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดี ฝ่ายการคลังและการพัศดุ (ที่ 4 จากขวา) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่ 2 จากขวา) เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ นับเป็นคุณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป